Convert to Maori carving  
Who are Ngati Hinewaka?
Our People
The Land
Our Activities
Our Marae
Our Treasures
Something for Kids

The Claimant
Statement of Claim
Our Grievances
Our Claims Committee
List of BeneficiariesNgati Hinewaka whakapapa of te Maari o te rangi and Niniwa ki te rangi from Rongokako of the Taakitimu waka.

ko Rongokako (Taakitimu)
ko Tamatea
ko Kahungunu
ko Kahukuranui
ko Rakaihikuroa = Ruarauhanga
ko Hineteraraku
ko Rangimatakoha
ko Rakaimoari
ko i) Hinetu
ii) Tukoko
iii) Tuteremoana
iv) Tarawhakarewa
  v) Kahukuramango
vi) Moeroa
ko Kahukuramango
ko Humarie
ko Tataiaho
ko Tuairau
  ko i) te Angiangi ko te Angiangi
ko Kahutapere
ko Wharekotore
ko te Rangituaiwa = Rongomaiaia
ko Hikamataki = Tamateakota
  ko i) Hinewaka
ii) Pakiua
iii) Rongomaihururu
iv) Hinetawai
ko Hinewaka = Tamaitohikura
ko te Ariki
ko Kumuwhero
ko Ngarangitopetopea = Hineitarewa
ko Hinekirungaterangi = Hikapu
ko te Maarioterangi
  ii) Rakaitekura ko Rakaitekura
ko Tumapuhiarangi
ko Rongomaiaia = Rangituaiwa
ko Hikamataki = Tamateakota
ko Hinewaka = Tamaitohikura
ko te Upoko
ko Tahuahi
ko Hinehaeretakitahi
ko Kirimania
ko Heremaia Tamaihotua
ko Niniwa ki te rangi

back