Convert to Maori carving  
Who are Ngati Hinewaka?
Our People
The Land
Our Activities
Our Marae
Our Treasures
Something for Kids

The Claimant
Statement of Claim
Our Grievances
Our Claims Committee
List of BeneficiariesNgati Hinetauira whakapapa of Piripi te Maari from Whatonga of the Kurahaupo waka

ko Whatonga (Kurahaupo)
ko Taranohu
ko Wakanui
ko Turia = Hinematua
ko te Aohaeretahi = Rakaimoari
ko Tukoko
ko Rakaitaonga
ko te Rangipatuiwi
ko Hinetauira = te Rangitawhanga
ko Kutikutirau
ko Tamakiha
ko te Rangikamahea
ko Aporo
ko Piripi te Maari

back